Uuringu "Politsei ja lähisuhtevägivald" teabepäev 
kolmapäeval 29. aprillil 2015. a. kell 12–14
Nordic Forum Hotellis (Viru väljak 3, Tallinn)

Uuringust annavad ülevaate Eesti Avatud Ühiskonna Instituut ning Politsei- ja Piirivalveamet