Talent Management and Development Centre

INNOVE ja ESF projekt: „TAGASI TÖÖLE“


SEMINAR

Kuidas aidata pikaaegseid töötuid tagasi tööturule:
parimad kogemused ja praktikad

27. märtsil 2019. a. Meriton hotellis (Park Inn by Radisson), Toompuiestee 27

Kell 11.00 – 15.00PÄEVAKAVA

10.30 - 11.00 Seminarile registreerumine, tervituskohv

11.00 - 11.25 Töötud ja mitteaktiivsed inimesed Eestis kui probleem

Maris Lauri, Riigikogu liige

11.25 - 11.50 Tallinna kogemused töötute ja mitteaktiivsete inimeste tööturule toomisel

Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

11.50 - 12.10 Projekti „Tagasi tööle“ tulemustest

Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja

12.10 - 12.35 Töötukassa - pikaajalise töötuse vähendamise eestvedaja Võrumaal

Ene Kerge, Töötukassa Võrumaa osakonnajuhataja

12.35 - 13.00 Kuidas aidata sotsiaalselt tõrjutud ja heitunud inimesi tööturule?

Tiina Naarits, Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus “MAHENA“ juhataja


13.00 - 13.40 KOHVIPAUS

13.40 - 14.20 Arutelud töötubades

Esimene töötuba: Kuidas korraldada tööklubi, mis aitab töötutel ületada takistusi ja barjääre töökoha leidmisel?

Arutelu juhivad Viljandi tööklubi vedajad: Triin Mägi ja Evelin Laanemäe

Teine töötuba: KOV-i võimalused töötuse vähendamisel: kuidas töötuid ja

passiivseid inimesi üles leida, kuidas motiveerida neid tööle asuma?

Arutelu juhib: Margus Lepik, Valga vallavanem


Kolmas töötuba: Kuidas motiveerida töötuid ümberõppele, uue eriala

omandamisele ja tööle asumisele uuel erialal?

Arutelu juhivad: Krista Noorkõiv, Elva Koolituskeskus ja

Tatjana Maiorova, EV Koolitus


Neljas töötuba: Kuidas korraldada mentorlust, millest on töötutele ka reaalset abi?

Arutelu juhivad: Helve Kase, projekti juht ja Sirje Soo, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

14.20 - 14.45 Töötubade tulemustest. Töötubade juhid annavad ülevaate, millest

räägiti, millistele tulemustele jõuti.


14.45 - 15.00 Seminari lõpetamine


Seminarile registreerumine kuni 20.03.2019 Kohtumiseni seminaril,

Helve Kase

Projekti „Tagasi tööle“ juht

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut


Registreerun