Demokraatia ja inimõigused


Projektid, uurimused

2009

 

Ivi Proos, Iris Pettai. Gruusia elanikkonna hoiakud kuritegevuse ja karistuspoliitika suhtes. Üle-Gruusialise elanikkonna sotsioloogilise uuringu materjalide põhjal. Tbilisi 2009.

Finantseeris Penal Reform International, Regional Office in the South Caucasus.

 

2008

Helve Kase, Iris Pettai. Gruusia sõjapõgenike abivajadused ja humanitaarabi olukord. Tbilisi 2008.

Finantseeris Avatud Eesti Fond.

 

2006

Ivi Proos, Ülo Kaevats, Juhan Kivirähk, Iris Pettai, Raivo Vetik, Tiina Raitviir, Tõnis Saarts. Demokraatia ja rahvuslikud huvid. Eesti ühiskond aastal 2005. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2006.

Finantseeris Avatud Eesti Fond.

 

2005

Ivi Proos, Iris Pettai. Kuritegevuse foonist Eesti ühiskonnas: kriminaalpoliitika liberaliseerimine ja elanike suhtumine karistustesse. Tallinn, 2005.

Finantseeris Avatud Eesti Fond.


Artiklid

Iris Pettai. Kas Eestis on turvaline elada/ Ekspertküsitluse tulemused. Kogumikus: Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005.

Iris Pettai, Mikko Lagerspetz. Estonian sociology in the 1990s: In search of an Identity. Book: Sociology in Central and Eastern Europe. Keen, M. and Mucha J. (Edit) Praeger. Westport, Connecticut, London 2003. (in English)

Iris Pettai. Eestlaste ja mitte-eestlaste vastastikune sallivus. Kogumikus: Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis. Kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Koostanud Aune Valk. Tartu Ülikooli kirjastus 2002.