Noorte tööhõive ja haridus


Projektid

2011–2012

Madala haridustasemega noorte karjääriplaneerimise oskuste kasvatamine isiksuse arendamise kaudu.

Finantseeris ESF ja INNOVE

Projekti käigus valminud materjalid:


Uurimusraportid ja analüüsid


Koolitus- ja infomaterjalid

 

2009 – 2012

Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu.

Finantseeris ESF ja INNOVE

Projekti käigus valminud materjalid:

Uurimusraportid ja analüüsid

 

Koolitus- ja infomaterjalid

 

 

Artiklid

Iris Pettai. Kuidas ennetada koolist välja langemist? Ajakiri MIHUS, 2011, nr.8

Ivi Proos, Iris Pettai. Põhikoolist väljalangemise ennetamine. Kogumikus: Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2009/2010.õppeaastal. Väljaandja Haridus- ja teadusministeerium. Tartu. 2010