Sooline võrdõiguslikkus


Projektid, uurimused
 

2003–2004

Iris Pettai, Ivi Proos. Indikaatorite süsteem ja monitooring soolise võrdõiguslikkuse kohta Eestis.

Finantseeris EV Sotsiaalministeerium.


Artiklid

Iris Pettai. Võrdõiguslikkuse varakamber. Eesti Ekspress. 13.04. 2006

Iris Pettai. Sooline võrdõiguslikkus Eestis. Analüütiline ülevaade raportis: Demokraatia ja rahvuslikud huvid. Eesti ühiskond aastal 2005 Tallinn 2006.

Iris Pettai, Kaisa Kauppinen, Leeni Hansson. Gender Equality. In: The FinEst Bridge - Finnish-Estonian Collaboration in Occupational Health (financed by the Finnish Institute of Occupational Health). Helsinki 2002. (in English)