Rahvussuhted


Projektid, uurimused

2011

Ivi Proos, Iris Pettai, Mai Luuk. Tallinna eesti- ja venekeelsete koolide suutlikkus luua positiivset õpikeskkonda. Üle-Eestilise koolinoorte uuringu materjalide põhjal. Tallinn 2011.

Finantseeris Tallinna Linnakantselei.


2008

Ivi Proos, Iris Pettai. Eestivene noored: uue põlvkonna positsioon ja ootused. Sotsioloogilise uurimuse materjalid. Tallinn 2008.

Finantseeris Tallinna Linnakantselei.


2007

Ivi Proos, Iris Pettai. Rahvussuhted ja integratsiooni perspektiivid Eestis. Sotsioloogilise uurimuse materjalid. Tallinn 2007.

Finantseeris Tallinna Linnakantselei.


Raamatud

Rahvuste Tallinn. Statistilis-sotsioloogiline ülevaade. Tiina Raitviir, Liina Kilemit. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2009. 527lk. Tõlge vene keelde 2009.

Finantseeris Tallinna Linnakantselei.


Venelased ja Eesti keel. Kommenteeritud andmebaas. Iris Pettai, Ivi Proos. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 1999. 40lk

 

 

Artiklid

Iris Pettai. Integration paradigm of Estonians and non-Estonians. Book: Estonia’s Integration Landscape: from Apathy to Harmony. Jaan Tõnisson Institute. Tallinn 2000. (in English)