Eakate roll ja staatus ühiskonnas


Projektid, uurimused


2020–2022

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine

Sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekt


2020–2021

Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele

Finantseeris ESF ja INNOVE


2009–2012

Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu.

Finantseeris ESF ja INNOVE

Projekti käigus valminud materjalid:


Koolitus- ja infomaterjalid:

Mai Luuk, Riina Kütt, Iris Pettai, Tiina Naarits. Projektimeeskonna koolitusmaterjal

Iris Pettai, Helve Kase, Tiina Merkuljeva, Kersti Kask. Koolitusmaterjal tööklubi 50+ juhendajatele.

Iris Pettai, Helve Kase, Mai Luuk. Koolitsmaterjal mentoritele.

Iris Pettai, Helve Kase, Mai Luuk. Infomaterjalide pakett tööotsijale 50+

Iris Pettai, Helve Kase, Mai Luuk. Tööklubi 50+ korraldamise reglement.

Helve Kase, Iris Pettai, Mai Luuk. Tööotsija pävik.
Raamatud:


2010

Iris Pettai, Ivi Proos. Toimetulek ulatusliku tööpuudusega omavalitsustes ja tööpuuduse võimalikud sotsiaalsed tagajärjed Eestis.

Finantseeris Tallinna Linnavalitsus


Artiklid

Iris Pettai. Noortekeskne maailmapilt on kärisemas. Postimees.12.01.2012