Naisettevõtlus


Projektid, uurimused

2006

Iris Pettai, Riina Kütt, Tiina Raitviir, Kadi Pajupuu. Strateegilise mudeli ja riikliku programmi lähtealuste välja töötamine naisettevõtluse arendamiseks Eestis. Finantseeris EV Sotsiaalministeerium.


2001

Iris Pettai, Ivi Proos. Survey of women`s attitudes towards support for women entrepreneurs in Estonia. Estonian Institute for Open Society Research. Tallinn 2001. (in English)

Financed by the Nordic Investment Bank.

Iris Pettai, Ivi Proos. Female entrepreneurship as an employment creation option. Tallinn 2001. (in English)

Financed by the ILO.

Iris Pettai, Ivi Proos. Female and male employment and competitiveness in the Estonian labour market. Estonian Institute for Open Society Research. Tallinn 2001


Koolitusmaterjalid

Iris Pettai; Ivi Proos. Naisettevõtlus – uued algatused ja arengusuunad. Koolitusmaterjal. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2003.

Finantseeris EV Sotsiaalministeerium.

Iris Pettai, Ivi Proos. Increasing women’s employment and raising their competitiveness in the labour market. Training material. Estonian Institute for Open Society Research. Tallin 2002 (in English)

Financed by the ILO.